Vyhláška  č.  205/2001 Sb.
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti drážní, silniční a vnitrozemské vodní dopravy
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.;ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA.;SILNIČNÍ DOPRAVA.;VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA. PLAVBA.;Správa hospodářské soutěže.;
Schváleno (Vydáno): 05.06.2001 Účinnost od: 01.07.2001 Zrušeno: 01.10.2005
Uveřejněno v č. 75/2001 Sbírky zákonů na straně 4271

zrušeno 361/2005 Sb.