Nařízení  č.  209/2001 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením
Oblasti úpravy:
ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;
Schváleno (Vydáno): 14.05.2001 Účinnost od: 01.10.2001 Zrušeno: 01.07.2008
Uveřejněno v č. 80/2001 Sbírky zákonů na straně 4650

zrušeno 130/2008 Sb.