Vyhláška  č.  229/2001 Z.z.
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
o spôsobe kontroly ulovenej zveri
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;
Schváleno (Vydáno): 28.05.2001 Účinnost od: 01.07.2001 Zrušeno: 01.09.2009
Uveřejněno v č. 95/2001 Zbierky zákonov na straně 2274

zrušeno 344/2009 Z.z.