Vyhláška  č.  248/2001 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evideci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Oblasti úpravy:
FORMY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ. AKTY STÁTNÍ SPRÁVY.;EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Občanský průkaz.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;
Schváleno (Vydáno): 03.07.2001 Účinnost od: 23.07.2001 Zrušeno: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 96/2001 Sbírky zákonů na straně 5533

Pozn.: Ustanovení bodu 1 nabývá účinnosti 1.9.2001.
zrušeno 642/2004 Sb.