Zákon  č.  256/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
Pohřební služby. Pochovávání. Kremace. Pohřebnictví.;Majetkové sankce. Penále.;Pokuty. Blokové pokuty.;Operativní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 29.06.2001 Účinnost od: 01.01.2002
Uveřejněno v č. 98/2001 Sbírky zákonů na straně 5669