Zákon  č.  271/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Krajské úřady. Magistrát.;Rodičovský příspěvek.;Podpora při narození dítěte. Porodné.;Pohřebné. Příspěvek na pohřeb.;Zaopatřovací příspěvek.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Příspěvek na dopravu.;Příspěvek na bydlení.;Sociální příplatek.;Příspěvky (dávky) pěstounské péče.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2001 Účinnost od: 01.10.2001
Uveřejněno v č. 104/2001 Sbírky zákonů na straně 6446

Pozn.: Ustanovení čl. V a VI nabývají účinnosti 1.1.2002.