Zákon  č.  273/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Rovnoprávnost národů, národností, ras.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2001 Účinnost od: 02.08.2001
Uveřejněno v č. 104/2001 Sbírky zákonů na straně 6461