Nařízení  č.  275/2001 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;
Schváleno (Vydáno): 25.06.2001 Účinnost od: 02.08.2001 Zrušeno: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 104/2001 Sbírky zákonů na straně 6483

zrušeno 412/2005 Sb.