Zákon  č.  320/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY.;FINANČNÍ KONTROLA.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 09.08.2001 Účinnost od: 01.01.2002
Uveřejněno v č. 122/2001 Sbírky zákonů na straně 7264