Vládní nařízení  č.  14/1931 Sb.
Vlády Československé republiky
o zařízení, zakládání a vedení železničních knih
Oblasti úpravy:
Pozemkové knihy. Železniční knihy.;
Schváleno (Vydáno): 16.01.1931 Účinnost od: 10.02.1931 Zrušeno: 01.04.1964
Uveřejněno v č. 9/1931 Sbírky zákonů na straně 201

zrušeno 22/1964 Sb.