Vyhláška  č.  368/2001 Sb.
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.;Správa hospodářské soutěže.;Obchodní tajemství.;
Schváleno (Vydáno): 03.10.2001 Účinnost od: 17.10.2001 Zrušeno: 01.09.2009
Uveřejněno v č. 139/2001 Sbírky zákonů na straně 7888

zrušeno 252/2009 Sb.