Vyhláška  č.  425/2001 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ústavy sociálního zabezpečení.;Zařízení sociální péče. Domovy důchodců.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Domovy mládeže.;
Schváleno (Vydáno): 28.11.2001 Účinnost od: 01.01.2002 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 160/2001 Sbírky zákonů na straně 9058

zrušeno 108/2006 Sb.