Zákon  č.  36/1931 Sb.
Národního shromáždění
o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava- Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem
Oblasti úpravy:
Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;Organizace železnic.;Nabývání vlastnictví.;
Schváleno (Vydáno): 20.02.1931 Účinnost od: 12.03.1931 Zrušeno: 01.04.1964
Uveřejněno v č. 16/1931 Sbírky zákonů na straně 316

zrušeno 22/1964 Sb.