Zákon  č.  449/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
o myslivosti
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Pojištění odpovědnosti za škody.;Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.;Odpovědnost státu za protiprávní jednání a za škodu.;Lesní stráž. Polní stráž. Myslivecká stráž.;Ochrana zvířat.;Pokuty. Blokové pokuty.;Operativní evidence.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Zásady kontroly.;
Schváleno (Vydáno): 27.11.2001 Účinnost od: 01.07.2002
Uveřejněno v č. 168/2001 Sbírky zákonů na straně 9747

Pozn.: Ustanovení § 45 odst. 1 písm. l) nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost a ustanovení § 45 odst. 1 písm. w) nabývá účinnosti dnem 31.12.2010.