Nařízení  č.  455/2001 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Ochrana ústavních činitelů.;
Schváleno (Vydáno): 26.11.2001 Účinnost od: 31.12.2001 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 169/2001 Sbírky zákonů na straně 9815

zrušeno 273/2008 Sb.