Zákon  č.  483/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;Daň z dědictví a darování.;Daň silniční.;Daně z příjmů obecně.;Daně spotřební obecně.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Daně obecně.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 29.11.2001 Účinnost od: 01.01.2002
Uveřejněno v č. 176/2001 Sbírky zákonů na straně 10798