Zákon  č.  491/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
Volby.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 06.12.2001 Účinnost od: 31.12.2001
Uveřejněno v č. 178/2001 Sbírky zákonů na straně 11002