Pokyn  č.  D-230
Ministerstva financí
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2001
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.;
Schváleno (Vydáno): 29.01.2002 Účinnost od: 29.01.2002
Uveřejněno v č. 1/2002 Finančního zpravodaje na straně 44

Pozn.: Neaktuální.