Statut  č.  1393/2002-22
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
zeměměřických a katastrálních inspektorátů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA GEODEZIE A KARTOGRAFIE.;Zeměměřictví.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;
Schváleno (Vydáno): 15.03.2002 Účinnost od: 01.04.2002
Uveřejněno v č. 2/2002 Zpravodaje ČÚZK na straně 8