Instrukce  č.  NB09/2002
Národního bezpečnostního úřadu
instrukce pro bezpečnostní ředitele
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY.;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Mezinárodní smlouvy o clech a obchodu.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Estonsko. Estonská republika.;Operativní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 01.10.2002 Účinnost od: 01.10.2002
Uveřejněno v č. 2/2002 Věstníku Národního bezpečnostního úřadu na straně 8