Sdělení  č.  NB11/2002
Národního bezpečnostního úřadu
postup při zajištění a provádění bezpečnostní prověrky organizace
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Osoby fyzické.;
Schváleno (Vydáno): 01.10.2002 Účinnost od: 01.10.2002
Uveřejněno v č. 2/2002 Věstníku Národního bezpečnostního úřadu na straně 24