Instrukce  č.  21-12242/2000
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se stanoví rozsah evidence dětí a obsah spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálněprávní ochrany dětí a obsah spisové dokumentace o žadatelích o osvojení a o svěření dítěte do pěstounské péče, jak vyplývá ze změn provedených Směrnicí Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 21-42246/2002 ze dne 29. října 2002
Oblasti úpravy:
PĚSTOUNSKÁ PÉČE.;OSVOJENÍ. ADOPCE.;Sociálně právní ochrana dětí.;
Schváleno (Vydáno): 15.03.2000 Účinnost od: 01.04.2000 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 6/2002 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí na straně 169

zrušeno 2013/26780-21