Zákon  č.  12/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
Oblasti úpravy:
Pojištění proti živelným pohromám, povodním a požárům.;Státní finanční podpory.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2001 Účinnost od: 16.01.2002
Uveřejněno v č. 7/2002 Sbírky zákonů na straně 330