Pokyn  č.  D-241
Ministerstva financí
rozhodnutí o prominutí daně silniční
Oblasti úpravy:
FORMY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ. AKTY STÁTNÍ SPRÁVY.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň silniční.;
Schváleno (Vydáno): 21.10.2002 Účinnost od: 21.10.2002
Uveřejněno v č. 9/2002 Finančního zpravodaje na straně 226