Pokyn  č.  D-234
Ministerstva financí
uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 Občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy
Oblasti úpravy:
FORMY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ. AKTY STÁTNÍ SPRÁVY.;Smlouva o sdružení v občanském právu.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Účetnictví.;Operativní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 23.04.2002 Účinnost od: 23.04.2002 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 11/2002 Cenového věstníku na straně 8

zrušeno 28/78 511/2007-281
zrušeno MF-11