Pokyn  č.  D-238
Ministerstva financí
přiznání k dani darovací při bezúplatném nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a přiznání k dani z převodu nemovitostí při převodech pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví družstev
Oblasti úpravy:
SPRÁVA BEZPEČNOSTI A POŽÁRNÍ OCHRANY.;Veřejné sbírky.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;
Schváleno (Vydáno): 21.08.2002 Účinnost od: 21.08.2002 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 15/2002 Cenového věstníku na straně 3

zrušeno D-345