Zákon  č.  50/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým sa mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Vinařství. Víno.;Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.;Pokuty. Blokové pokuty.;Fondy.;Operativní evidence.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Zásady správního řízení.;
Schváleno (Vydáno): 11.01.2002 Účinnost od: 10.03.2002 Zrušeno: 28.05.2004
Uveřejněno v č. 20/2002 Sbírky zákonů na straně 699

zrušeno 321/2004 Sb.