Nařízení  č.  67/2002 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Mzdy pracovníků státního zastupitelství (prokuratury).;Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Mzdy pracovníků soudů, státních notářství, vězeňství, nápravné výchovy.;
Schváleno (Vydáno): 11.02.2002 Účinnost od: 01.03.2002 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 31/2002 Sbírky zákonů na straně 1579

zrušeno 330/2003 Sb.