Nařízení  č.  69/2002 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Mzdy v resortu ministerstva vnitra.;Mzdy v resortu ministerstva obrany.;Mzdy členů závodní stráže, vrátných a pracovníků požární ochrany.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 11.02.2002 Účinnost od: 01.03.2002 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 31/2002 Sbírky zákonů na straně 1582

zrušeno 330/2003 Sb.