Zákon  č.  86/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;Majetkové sankce. Penále.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky (obecně).;Vývoz a dovoz věcí.;Mezinárodní smlouvy o ochraně a výměně informací.;Exhalace. Emise. Imise.; ...
Schváleno (Vydáno): 14.02.2002 Účinnost od: 01.06.2002 Zrušeno: 01.09.2012
Uveřejněno v č. 38/2002 Sbírky zákonů na straně 1786

Pozn.: Ustanovení § 19, 21, 22 a 37 nabývají účinnosti 1.1.2003.
zrušeno 201/2012 Sb.
zrušeno 353/2016 Sb.