Vyhláška  č.  114/2002 Sb.
Ministerstva financí
o fondu kulturních a sociálních potřeb
Oblasti úpravy:
TĚLESNÁ VÝCHOVA (TĚLOVÝCHOVA), TĚLESNÁ KULTURA A SPORT.;Penzijní připojištění se státním příspěvkem.;Péče o stravování pracovníků.;Odborové organizace v pracovním právu.;Darování.;Pojištění osob v občanském právu.;Smlouva o půjčce.;Finanční pomoc bytové výstavbě.;Fondy.;Státní finanční politika.;
Schváleno (Vydáno): 27.03.2002 Účinnost od: 01.05.2002
Uveřejněno v č. 51/2002 Sbírky zákonů na straně 3014