Zákon  č.  119/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Operativní evidence.;Rozvoj informačních systémů.;Nabývání dědictví, dědické tituly, odúmrť.;Nabývání osobního vlastnictví.;Pokuty. Blokové pokuty.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Zbraně a střelivo (obecně).;Zbrojní průkaz. Zbrojní oprávnění.;
Schváleno (Vydáno): 08.03.2002 Účinnost od: 01.01.2003
Uveřejněno v č. 52/2002 Sbírky zákonů na straně 3038

Pozn.: Ustanovení § 10 odst. 3, § 12 odst. 4, § 17 odst. 4, § 46 odst. 5 až 7, § 49, § 50 odst. 9, § 51 odst. 7 a 8 a § 73 odst. 4 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR do EU v platnost.