Zákon  č.  128/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Vojenská služba.;Branná povinnost.;
Schváleno (Vydáno): 13.03.2002 Účinnost od: 01.05.2002
Uveřejněno v č. 55/2002 Sbírky zákonů na straně 3173