Zákon  č.  214/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
Oblasti úpravy:
EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ.;Památky kulturní a historické.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Předměty kulturní hodnoty.;
Schváleno (Vydáno): 25.04.2002 Účinnost od: 01.05.2004
Uveřejněno v č. 83/2002 Sbírky zákonů na straně 4887