Zákon  č.  229/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
o finančním arbitrovi
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Pokuty. Blokové pokuty.;Náklady řízení ve správním soudnictví.;Finanční arbitr.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;
Schváleno (Vydáno): 09.05.2002 Účinnost od: 01.01.2003
Uveřejněno v č. 87/2002 Sbírky zákonů na straně 5047