Vyhláška  č.  244/2002 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;Lesní stráž. Polní stráž. Myslivecká stráž.;
Schváleno (Vydáno): 07.06.2002 Účinnost od: 01.07.2002
Uveřejněno v č. 92/2002 Sbírky zákonů na straně 5181