Vyhláška  č.  287/2002 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
Oblasti úpravy:
CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.;Čas odpočinku. Dovolená na zotavenou.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 17.06.2002 Účinnost od: 01.07.2002 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 104/2002 Sbírky zákonů na straně 6081

zrušeno 361/2003 Sb.