Nařízení  č.  299/2002 Sb.
Vlády České republiky
o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 16. listopadu 2002 do 24. listopadu 2002
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;
Schváleno (Vydáno): 19.06.2002 Účinnost od: 16.11.2002 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 110/2002 Sbírky zákonů na straně 6285

zrušeno 273/2008 Sb.