Zákon  č.  308/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;CENNÉ PAPÍRY.;DLUHOPISY OBECNĚ.;Obchod s cennými papíry. Makléř.;Komise pro cenné papíry.;Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Akciová společnost.;Česká národní banka.;Poplatky správní.;Daně z příjmů obecně.;Burzovní právo.;Fondy.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.; ...
Schváleno (Vydáno): 13.06.2002 Účinnost od: 12.07.2002
Uveřejněno v č. 114/2002 Sbírky zákonů na straně 6546

Pozn.: Ustanovení § 80e zák. 591/1992 Sb. o cenných papírech a ustanovení § 183d odst. 1 a 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 25 odst. 2 a 3 a § 28 zákona č. 15/1998 Sb. nabývají účinnosti dnem 1.1.2003.