Zákon  č.  310/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. PROKURATURA.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;KONTROLNÍ SYSTÉM.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Jaderné materiály. Radioaktivní látky.;Transformace družstev.;Stížnosti.;Zbraně a střelivo (obecně).;Národní bezpečnostní úřad. Bezpečnostní prověrky.;Právo na ochranu osobních údajů.;Osoby fyzické.;
Schváleno (Vydáno): 13.06.2002 Účinnost od: 12.07.2002
Uveřejněno v č. 114/2002 Sbírky zákonů na straně 6582

Pozn.: Ustanovení čl. VII bodu 4 nabývá účinnosti dnem 1.1.2003.