Zákon  č.  314/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 13.06.2002 Účinnost od: 01.01.2003
Uveřejněno v č. 114/2002 Sbírky zákonů na straně 6630

Pozn.: Ustanovení § 4 nabývá účinnosti 12.7.2002. K použitelnosti změn provedených zákonem č. 387/2004 Sb. viz § 9 zákona 387/2004 Sb. Do 31.12.2020 zněl název "o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností".