Vyhláška  č.  323/2002 Sb.
Ministerstva financí
o rozpočtové skladbě
Oblasti úpravy:
ROZPOČTOVÉ PRÁVO.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Fondy.;Účetnictví.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;
Schváleno (Vydáno): 02.07.2002 Účinnost od: 19.07.2002
Uveřejněno v č. 118/2002 Sbírky zákonů na straně 6909