Nařízení  č.  340/2002 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se stanoví seznam některých citlivých činností
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;STÁTNÍ ORGÁNY PRO MEZINÁRODNÍ STYKY.;Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO);
Schváleno (Vydáno): 10.07.2002 Účinnost od: 24.07.2002 Zrušeno: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 122/2002 Sbírky zákonů na straně 7140

zrušeno 412/2005 Sb.