Vyhláška  č.  348/2002 Sb.
Národního bezpečnostního úřadu
o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Osoby fyzické.;
Schváleno (Vydáno): 22.07.2002 Účinnost od: 06.08.2002 Zrušeno: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 126/2002 Sbírky zákonů na straně 7295

zrušeno 412/2005 Sb.