Nařízení  č.  351/2002 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a uvádění emisních inventur a emisních projekcí
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ.;PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Právo na ochranu zdraví.;Ochrana proti plynným a prašným exhalátům a aerosolům.;
Schváleno (Vydáno): 03.07.2002 Účinnost od: 14.08.2002 Zrušeno: 01.09.2012
Uveřejněno v č. 127/2002 Sbírky zákonů na straně 7371

zrušeno 201/2012 Sb.