Rozhodnutí  č.  374/2002 Sb.
Předsedy vlády
o vyhlášení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 07.00 hodin dne 13. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 13.08.2002 Účinnost od: 13.08.2002 Zrušeno: 01.09.2002
Uveřejněno v č. 131/2002 Sbírky zákonů na straně 7716