Rozhodnutí  č.  383/2002 Sb.
Vlády České republiky
o zrušení nouzového stavu pro území Karlovarského kraje
Oblasti úpravy:
Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2002 Účinnost od: 17.08.2002
Uveřejněno v č. 135/2002 Sbírky zákonů na straně 7763