Nařízení  č.  414/2002 Sb.
Vlády České republiky
o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. září 2002 do 30. září 2002
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;
Schváleno (Vydáno): 11.09.2002 Účinnost od: 13.09.2002 Zrušeno: 01.10.2002
Uveřejněno v č. 147/2002 Sbírky zákonů na straně 8115

zrušeno 273/2008 Sb.