Zákon  č.  423/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
POZEMKOVÉ PRÁVO.;Veřejná soutěž, veřejný příslib v občanském právu.;Daň z příjmů právnických osob.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 18.09.2002 Účinnost od: 27.09.2002 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 150/2002 Sbírky zákonů na straně 8182

zrušeno 503/2012 Sb.