Zákon  č.  518/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
Oblasti úpravy:
PĚSTOUNSKÁ PÉČE.;OSVOJENÍ. ADOPCE.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Sociálně právní ochrana dětí.;Dětské domovy. Výchovné ústavy. Ústavní výchova. Ústavní péče.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 14.11.2002 Účinnost od: 01.01.2003
Uveřejněno v č. 179/2002 Sbírky zákonů na straně 10153